Kurzy

"Maxík jako maximální připravenost do školy"

je určen pro všechny předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
je akreditován MŠMT ČR
obsahuje 15 lekcí zaměřených na úspěšný start dětí v první třídě a podporuje rozvoj dětí ve všech důležitých oblasech:
nácvik pohybových stereotypů (správné sezení, dýchání, úchop psacího náčiní)
rozvoj prostorové orientace (orientace na vlastním těle, na ploše před sebou - učí se systematicky využívat při práci s knihou, sešitem a školními potřebami, obecná orientace v okolí a v prostoru,v kterém se dítě pohybuje)
rozvoj komunikace (správná výslovnost, tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného, rozvoj pojmového myšlení a řeči)
rozvoj smyslového vnímání (zrakové a sluchové vnímání, paměť, rozlišování)
rozvoj grafomotorických dovedností (pohyblivost velkých kloubů horní končetiny, které jsou potřebné k nácviku psaní, správný úchop a sezení, hrubá a jemná motorika)
rozvoj koncentrace pozornosti (zaměření, udržení a usměrnění pozornosti,soustředění se na zadaný úkol...)

Během kurzu se dítě učí systematicky pracovat, všímat si své práce a hodnotit ji. Dokáže lépe řešit situace, ke kterým dříve potřebovalo rodiče a stává se tak samostatnějším. A pokud si přeci jen někdy není jisté, nebojí se požádat o pomoc.Rodiče jsou po celou dobu jeho pozorovatelé a podporovatelé.

Schůzky budou probíhat každé úterý.

 Lekce 1-7 v prostředí Uhlíčku ,fara Uhl.Janovic,

Lekce 8-15 v prostorech ZŠ 

Cena : 2500,- / 15lekcí

Zájemce prosím o zaslání SMS, Radka Roubíčková tel.777870501  s možností času (od 14h, 15h, 16h)


                      Florbal 

 pro začínající hráče 2.-4. třída

cena: 1500,- / půl roku

Lekce budou probíhat každý pátek v sokolovně v UJ (4.třída 12:30-14h, 2.a 3.třída 14 -15:30)

Zájemce prosím o zaslání SMS na tel.774870503 

Lektoři : Lukáš Roubíček

              Matyáš Vejdělek

Filmohrátky

Kroužek bude každé pondělí od 14:00 do 15:30 v prostorech Uhlíčku na faře.

Je určen pro zájemce o filmovou výchovu, dramatickou a audiovizuální tvorbu. Seznámí děti 

s dramatickou činností, prostorovým vnímm, obohatí jejich výslovnost a vyjadřovací schopnosti. Také si děti vyrobí krátký film, reklamu či loutku. Obohatí dětské posluchače o náhled na filmy, pohádky a divadlo. Toto vše zábavnou formou her a kreativních činností připravených pro cílovou skupinu dětí.

Zájemce prosím o zasílání SMS na tel: 777870501

cena:1500,-/ půl roku

Lektor: Radka Roubíčková 

(V případě velkého zájmu ze strany starších dětí lze hodiny rozdělit.)

TERMÍNY PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 2023

                 10.7.-14.7. 2023    MiniSpartan  

                 17.7.- 21.7.2023     Youtuber  2023

                 31.7.- 4.8.2023      Egypt

       Kapacita táborů naplněna.

                            přijímáme děti od 5let,mladší po telefonické dohodě

Nástup dětí bude v pondělí ráno od 8 - 9hod na faře v Sudějově na návsi. Při nástupu vyplníte či předložíte papírovou přihlášku (možnost stažení na webových stránkách spolku), podepíšete bezinfekčnost s datem dne nástupu. Bližší informace obdržíte na místě. 

Děti si přinesou lahev na pití /nejlépe podepsanou/, krabičku na jídlo/ nejlépe zavírací s příborem uvnitř/, vhodné oblečení pro tento den /raději více kusů, boty do lesa i pro sport/ malý ručníček a plavky.

Cena příměstského tábora je 2600  

(600 Kč nevratné zálohy zaplacené k 30.4.2023 na účet Spolku Pramínek 1023829107/5500

                                              a  doplatek 2000Kč v den nástupu na tábor)

Místo konání: fara Sudějov, prostory Spolku Pramínek

Provozovatel: Spolek Pramínek z.s.

Tábor obsahuje: 5 dnů pobytu od 8.00 do 17.00 (8.00 - 9.00 příchod a 16.00 - 17.00 odchod), oběd, 2x denně svačina, pitný režim

     Kapacita táborů je omezena.O pořadí rozhoduje datum přijetí zálohy na bankovní účet.

                 Nutno vyplnit pro registraci                   nejprve elektronickou přihlášku

taborsudejov@gmail.com

Rychlý kontakt

Napište nám :

taborsudejov@gmail.com

Zavolejte nám :

+420 777 870 501

Pramínek Sudějov ,28504
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky